Bioenerji Eğitimi... Çakra Aktivizasyonu

Enerji merkezlerine Çakralar denir. 7 ana çakra olmakla beraber tali çakralarımızda bulunmaktadır.

Bu çakralar düzenlenmediği ve aktif edilemediği takdirde sağlıklı çalışamazlar. Türk toplumunun % 90 dan fazlasında çakra blokajları vardır. Bu çakralar Bioenerjide ilerlemiş ileri seviye de Bio enerji master hocaları tarafından, kişilerin bilgi seviyesini arttırmak ve yüksek enerji çalışmaları ile mümkündür. Bioenerji elle temas edilmeden uzaktan uygulanmaktadır.